Wat te doen in het weekend?

TANDARTS VOOR SPOEDGEVALLEN

Tand eruit:

Probeer de uitgeslagen tand te vinden.Pak hem op bij de kroon, niet bij de wortel.maak de tand NIET schoon. Bewaar de tand in melk of in het eigen speeksel en neem zo snel mogelijk contact op met de weekendtandarts. Eventueel kunt u proberen de tand zelf terug te plaatsen.

Afgebroken tand:

Is er een klein stukje van de tand afgebroken, ga dan na het weekend naar uw eigen tandarts. Ligt de zenuw bloot (er schemert iets rozeroods door het tandbeen, er kan wat bloed uit de tand komen en meestal hebt u pijn), neem dan contact op met de weekendtandarts. 06-22094316 (zie ook “Avond / Weekenddienst“)

Vulling eruit:

Doet uw tand of kies geen pijn, wacht dan tot uw eigen tandarts bereikbaar is. Bij niet te onderdrukken pijn neemt u contact op met de weekendtandarts. Eet in beide gevallen geen harde dingen.

(nood)Kroon los:

Met een druppel tandpasta plakt u kroon en kies provisorisch aan elkaar. Ga na het weekend naar uw eigen tandarts.

Nabloeding:

Probeer de bloeding te stelpen met een gaasje of een schone zakdoek met een knoop erin waarop u kunt bijten. Spoel de mond niet en drink geen warme dranken. Blijft de wond bloeden, neem dan contact op met de weekendtandarts.06-22094316 (zie ook “Avond / Weekenddienst“)

Zwelling/ontsteking:

Probeer de pijn met een pijnstiller te bestrijden. Werkt dat niet, neem dan contact op met de weekendtandarts 06-22094316  (zie ook “Avond / Weekenddienst“)