Wat te doen bij een ongeluk?

Voor noodgevallen kunt u bellen met het avond-/ weekenddienstnummer: 06 22 09 43 16

Inleiding:

Een klap of een ongeluk kan ervoor zorgen, dat er schade ontstaat aan één of meer tanden. De schade kan gering maar ook ernstig zijn. Voor een leek is het niet altijd goed in te schatten hoe groot de schade is. De stelregel luidt: Neem altijd zo snel mogelijk contact op met de tandarts.

Uitgeslagen tand:

Bij een uitgeslagen tand uit het blijvend gebit is het belangrijk, dat de tand weer zo snel mogelijk op zijn plaats staat. Wanneer dit binnen een uur gebeurt, zijn de vooruitzichten het gunstigst. Een tand kan weer vastgroeien, maar mag tijdens het vervoer naar de tandarts niet uitdrogen. Plaats hem of terug in de kaak of, als dat niet lukt, bewaar de tand in speeksel (onder de tong) of in melk. De tandarts zal de tand op de juiste plaats terugzetten en fixeren.


Download
(Rechter muisknop >> ‘Link opslaan als…’)
Een losstaande tand:

Het kan natuurlijk ook zijn dat een tand is verplaatst of los staat. Ook dan zal de tand worden gefixeerd.

Een stuk van de tand:

Ook wanneer er een stuk van de tand is afgebroken is het goed om snel naar de tandarts te gaan. De afgebroken tand moet bacteriedicht afgesloten worden.